BHV cursus Curaçao

NedCert

Erkend opleider BHV – EHBO

Er zijn nog geen trainingen.
Wij zoeken een franchisenemer voor Curaçao.
Klik hier als u een opleiding heeft gedaan zoals verpleging / ambulance / brandweer

Overige cursussen

Overige cursussen

Hier staan cursussen die een los onderdeel behandelen van de opleidingen BHV Bedrijfshulpverlener en SHO Safety & Health Officer.

Cursus Preventiemedewerker in een halve dag

Let op: Preventiemedewerker zit ook al in de cursus SEHCI en SHO

In de Arbeidsomstandighedenwet staat dat er een Risico Inventarisatie en evaluatie van de risico’s moet zijn en een plan van aanpak. In deze cursus leren wij je waar je allemaal rekening mee moet houden en hoe je moet beginnen.

Het certificaat Preventiemedewerker is 2 jaar geldig.
Zijn er geen dagen beschikbaar?
Stuur ons een mail en wij spreken in onderling overleg een datum en tijd af.
info@bhvcursuscuracao.nl

SEHBK eerste hulp bij kinderen in 1 dag

Let op: SEHBK zit ook al in SEHSO en SHO

Het certificaat SEHBK Spoedeisende Hulpverlening bij Kinderen is door de toenmalige staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, aangewezen als geldig EHBO certificaat voor gastouders. Van NedCert zijn twee certificaten aangewezen. In het register van de Regeling Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen is mede het SEHBK certificaat door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangewezen als bewijsstuk van met goed gevolg afgesloten onderricht dat in elk geval omvat eerste hulp aan kinderen bij ongevallen.

Het SEHBK certificaat is 2 jaar geldig.
BHV cursus Curacao

BFA Basic First Aid in een halve dag

BHV cursus Curacao
Let op: Basic First Aid zit ook al in de cursussen BHV en SEHSO en SHO

Deze cursus behandelt belangrijke basisvaardigheden van EHBO die van toepassing zijn op volwassenen. Je leert hoe te handelen in noodsituaties, zoals verwondingen en bewustzijnsverlies, en ontwikkelt een stevige basis voor het verlenen van eerste hulp in noodsituaties met volwassenen.

Het BFA certificaat is 2 jaar geldig.

BLSAED Reanimeren en AED in ± 3 uur

Let op: BLSAED zit ook al in BHV en SEHSO en SHO

Deze cursus bestaat uit een gedeelte theorie over reanimeren, de Automatische Externe Defibrillator AED en hulpmiddelen bij reanimeren. Hierna volgt de praktijk in het toepassen van de reanimatie en de AED. En ook het toepassen van de tourniquet bij een levensbedreigende bloeding.

Het BLSAED certificaat is 2 jaar geldig.
BHV cursus Curacao

BHVP Ploegleider in een dag

BHV cursus Curacao
Let op: BHVP zit ook al in SEHCI en SHO

Vooropleiding: geldig NedCert certificaat BHV. Deze cursus is voor degene die leiding moet geven tijdens een calamiteit aan een BHV ploeg.

Het certificaat BHV Ploegleider is 2 jaar geldig.

HEMS-HKB Hanteren Kleine Blusmiddelen in ± 2,5 uur

HEMS-HKB en HKB zit ook al in BHV en SHO

De cursus HEMS-HKB is uitsluitend voor bemanningsleden van de traumahelikopters.

Vanuit de European Aviation Safety Agency zijn de bemanningsleden die vliegen in de traumaheli’s onder meer verplicht een cursus te volgens waarin het hanteren van diverse blusmiddelen geoefend wordt. ANWB Medical Air Assistance heeft de certificering hiervan bij NedCert ondergebracht.

Het HEMS-HKB certificaat is 3 jaar geldig.
BHV cursus Curacao

SDB Stop de Bloeding in ± 2 uur

BHV cursus Curacao
Let op: Stop de Bloeding zit ook al in de cursussen BHV en SEHSO en SHO

In navolging van Amerika, is door NedCert in 2015 de nationale campagne “Stop de bloeding” gestart om iedereen bewust te maken van het feit dat je een bloeding onmiddellijk moet stelpen omdat je hiermee levens kan redden.

www.stopdebloeding.nl

Het SdB certificaat is 2 jaar geldig.