BHV cursus Curaçao

NedCert

Erkend opleider BHV – EHBO

Er zijn nog geen trainingen.
Wij zoeken een franchisenemer voor Curaçao.
Klik hier als u een opleiding heeft gedaan zoals verpleging / ambulance / brandweer

Wet- en regelgeving

NedCert Norm-maker

Wet- en regelgeving NedCert heeft in Nederland in de kerncommissie Bedrijfshulpverlening bij de NEN de NedCert BHV methode gratis ter beschikking gesteld voor het opstellen van de NEN 4000 Bedrijfshulpverlening en uiteindelijk de NEN 8112 Bedrijfsnoodorganisatie, welke norm hierop is gebaseerd.

Bij de NedCert BHV methode wordt er van uitgegaan dat de BHV-organisatie is ingericht met Safety and Health Officers (SHO’ers), die zo nodig worden geassisteerd door bedrijfshulpverleners.

Arbeidsomstandigheden

In Nederland is bedrijfshulpverlening verplicht vanuit de Arbowet. Op Curaçao zien een toenemend aantal bedrijven en instanties de noodzaak in voorbereid te zijn op calamiteiten en incidenten. Het is bewezen dat bedrijfshulpverlening een belangrijke rol speelt in het redden van levens, aangezien het hier om personen (bedrijfshulpverleners) gaan die de gebouwen waar ze werken beter kennen dan andere hulpverleners zoals de politie of brandweer.

Om je op weg te helpen kan je op de site van NedCert snel en eenvoudig berekenen hoeveel BHV’ers er ongeveer nodig zijn.

Klik hier voor de online rekentool >>> 

Europese richtlijn 89/391/EEG

Artikel 8

Eerste hulp, brandbestrijding, evacuatie van werknemers, ernstig en onmiddellijk gevaar

1. De werkgever moet:

– de nodige, aan de aard en de grootte van de activiteiten van het bedrijf en/of de inrichting aangepaste maatregelen treffen op het gebied van de eerste hulp, de brandbestrijding en de evacuatie van werknemers, daarbij rekening houdend met andere aanwezige personen, en

– de nodige verbindingen onderhouden met diensten van buitenaf, met name op het gebied van eerste hulp, medische noodhulp, reddingswerkzaamheden en brandbestrijding.

2. Ingevolge lid 1 moet de werkgever met name voor de eerste hulp, de brandbestrijding en de evacuatie van werknemers, werknemers aanwijzen die belast zijn met het in de praktijk brengen van deze maatregelen.

Deze werknemers moeten een opleiding krijgen, talrijk genoeg zijn en over geschikt materiaal beschikken, rekening houdend met de grootte en/of de specifieke risico’s van het bedrijf en/of de inrichting.

De volledige regeling is hier te lezen.